Trợ giúp:Nội dung

Từ Quảng Trị wiki

Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mục lục

Giới thiệu

Quảng Trị wiki (QTW) là trang web được lập ra để lưu trữ các thông tin hữu ích về Quảng Trị với tổ chức theo các thể loại được cập nhật ở Trang Chính.

Xuất phát từ việc muốn lưu trữ tiếng địa phương Quảng Trị mà Mai Thăng Long đã lập nên trang wiki này từ mã nguồn mở Mediawiki.


Sử dụng

Với những hệ thống thể loại mọi người có thể có cái nhìn từ tổng quan đến chi tiết các địa danh Quảng Trị, bài ca Quảng Trị, thơ văn Quảng Trị, người Quảng Trị... của mảnh đất Quảng Trị

Từ những thể loại tổng quát, sẽ dẫn đến các trang thông tin và thể loại con.

Hoặc khách có thể bắt gặp thông tin thú vị qua Google.

Tình trạng

Hiện tại, QTW chỉ là một trang web nhỏ, sử dụng host miễn phí. Tuy nhiên cũng có vị thế trên Google.


Phát triển

QTW là một dạng wiki vì vậy rất cần sự đóng góp hữu ích của mỗi cá nhân bằng các viết, chỉnh sửa những bài viết hữu ích.


Hướng dẫn

Xem Ngôn ngữ Wiki

Tái bút

Còn rất nhiều chức năng, sẽ giới thiệu sau.

Hãy cùng nhau xây dựng Quảng Trị Wiki, trở thành kho trí thức chung cho những ai quan tâm, yêu mến Quảng Trị.

Công cụ cá nhân
Không gian tên
Biến thể
Tác vụ
Xem nhanh
Thanh công cụ